ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 21022 ครั้ง
วันนี้: 558 ครั้ง
เมื่อวาน: 492 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 3,248 ครั้ง
ต่อเดือน: 10,232 ครั้ง
ปีนี้: 10,232 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 18 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 478097 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายครั้งแรก

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายรูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลสันทราย “ผลิตภัณฑ์ถักสานจากเส้นพลาสติก”

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลสันทราย (ปักผ้าลายไร่นาสวนผสม)

โครงการพัฒนาศักบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านดง วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 6

กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สันทราย
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai053653267@gmail.com

Last Update @ 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์