ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 20470 ครั้ง
วันนี้: 374 ครั้ง
เมื่อวาน: 492 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 3,064 ครั้ง
ต่อเดือน: 10,048 ครั้ง
ปีนี้: 10,048 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 5 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 477913 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนมกราคม 2565

นายสงกราณ เกเย็น นายก อบต.สันทราย ได้ออกแจกเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2565

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลสันทราย (ปักผ้าลายไร่นาสวนผสม)

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลสันทราย “ผลิตภัณฑ์ถักสานจากเส้นพลาสติก”

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันทราย

ครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนันทนาการตามหลักคริสต์ศาสนา เพื่อความปรองดอง และสมานฉันท์ในชุมชน

กิจกรรมประกาศวาระจังหวัดเชียงราย ด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านแหลว วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรมเดือนตุลาคม 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai053653267@gmail.com

Last Update @ 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์