ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 57925 ครั้ง
วันนี้: 243 ครั้ง
เมื่อวาน: 318 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 1,319 ครั้ง
ต่อเดือน: 4,822 ครั้ง
ปีนี้: 52,860 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 10 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 709394 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา

              ตำบลสันทราย  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ตามถนนสายเชียงแสน-เชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่จันประมาณ 3 กิโลเมตร เดิมเป็นตำบลที่มีอาณาเขตกว้างขวางมาก แบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน ต่อมาในปี 2530 ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลสันทราย และตำบลจอมสวรรค์

           ในปัจจุบันตำบลสันทราย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย, หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์, หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ หมู่ที่ 4 บ้านเด่น, หมู่ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ, หมู่ที่ 6 บ้านแหลว, หมู่ที่ 7 บ้านดง, หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม, หมู่ที่ 9 บ้านนาล้อม

             วิถีชีวิตของคนตำบลสันทราย  ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  แต่ยังคงมีการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงามของท้องถิ่น  รวมถึงพิธีกรรม  ความเชื่อต่างๆ แม้ว่าอาจจะมีการลดขั้นตอนของกิจกรรม  แต่ยังคงไว้ซึ่งหลักการที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ให้คนในชุมชนมีโอกาสได้พบปะพูดคุย  ปรึกษาหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน  ก่อให้เกิดความรักสามัคคี   อันจะนำไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

การเดินทาง

                องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  เดินทางจากตัวจังหวัดเชียงราย  ถึงอำเภอแม่จัน ระยะทางประมาณ 30 กิโลมเมตร และเดินทางจากอำเภอแม่จัน ถึงตำบลสันทราย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1016 สายเชียงราย-เชียงแสน

 

พื้นที่

                มีพื้นที่โดยประมาณ  22,512 ไร่  หรือ 36.00  ตารางกิโลเมตร  สภาพทั่วไปลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขา มีพื้นที่ป่าไม้  เป็นที่ราบ มีเขา ป่าไม้ และมีแม่น้ำจันไหลผ่าน มีหนองน้ำและลำห้วย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำสายสำคัญที่ใช้ในการเกษตรกรรม ได้แก่ แม่น้ำจัน และแม่น้ำแหลว พื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำนา

 

อาณาเขตติดต่อ   

ตำบลสันทราย  อำเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดกับ       ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้                ติดกับ        ตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก       ติดกับ        ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก         ติดกับ        ตำบลป่าซาง  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 

 ประชากร      

                ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีอาชีพหลัก ด้านเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ปลูกถั่วเหลือง รองลงมาคือ  รับจ้าง เลี้ยงสัตว์และค้าขาย

                จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559)

มีรายละเอียดดังนี้

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

  จำนวนครัวเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

(คน)

(ครัวเรือน)

หมู่ที่ 2  บ้านจอมจันทร์

189

191

380

136

หมู่ที่ 3  บ้านดอยต่อ

185

183

368

131

หมู่ที่ 5  บ้านดงสุวรรณ

243

236

479

166

หมู่ที่ 6  บ้านแหลว

267

279

546

201

หมู่ที่ 7  บ้านดง

13

16

29

15

หมู่ที่ 8  บ้านโพธนาราม

92

93

185

57

หมู่ที่ 9  บ้านนาล้อม

215

220

435

135

รวม

1,204

1,218

2,422

843


จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลสันทราย มี   9  หมู่บ้าน  แบ่งออกเป็น

-  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย  เต็มพื้นที่ จำนวน  4  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่  3 , 5 , 6 , 9

-  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย  บางส่วนพื้นที่ จำนวน  3  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่   2 , 7 , 8

-  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสันทราย  เต็มพื้นที่ จำนวน  2  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1 , 4

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:saraban_06570713@dla.go.th

Last Update @ 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น