ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 53279 ครั้ง
วันนี้: 241 ครั้ง
เมื่อวาน: 221 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 1,605 ครั้ง
ต่อเดือน: 6,148 ครั้ง
ปีนี้: 46,890 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 7 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 703960 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้แก่เยาวชนตำบลสันทราย "กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน​ (ภาคปฏิบัติวันที่1)​

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้แก่เยาวชนตำบลสันทราย "กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน"

ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันทราย

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุสาธารณภัย (วาตภัย)

กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แจกจ่ายน้ำประปา

ระงับเหตุเพลิงไหม้ หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์

ทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์

โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 256

กิจกรรม เชียงรายฟ้าใส ลมหายใจสะอาด

กิจกรรม “MOI Waste Bank – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

ระงับเหตุเพลิงไหม้

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสันทราย ประจำปี 2567

เหตุเพลิงไหม้เศษขยะและเศษวัชพืช

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2567

แจกจ่ายน้ำประปา

แจกจ่ายน้ำประปา

แก้ไขปัญหาภัยแล้งเบื้องต้น

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเเละระงับเหตุไฟป่า

ออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเเละระงับเหตุไฟป่า

ประชุมเพื่อจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสันทราย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก (RE-X-RAY) ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

รายงานเหตุเพลิงไหม้

ตัดเเต่งกิ่งไม้ที่ปิดบังภูมิทัศน์ทางจราจร บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุจอมจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสันทราย ครั้งที่ 18 /2567

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ )

โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และนันทนาการตามหลักคริสต์ศาสนา เพื่อความปรองดอง และสมานฉันท์ในชุมชน

กิจกรรมของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 9

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกในพื้นที่สุสาน หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์

โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก

พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ฉีดล้างทำความสะอาด พื้นผิวถนน ที่มีคราบสิ่งสกปรกจากดินโคลน

ฉีดล้างทำความสะอาด พื้นผิวถนน ที่มีคราบสิ่งสกปรกจากดินโคลน

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

เติมน้ำบ่อเก็บน้ำ ณ วัดดอยต่อ หมู่ 3

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ระงับเหตุไฟไหม้หม้อมิเตอร์ไฟฟ้า

สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

อบต.สันทราย ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2566

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมว

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส “หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลัง อารมณ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดกิจกรรมซื้อ - ขาย ขยะรีไซเคิล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "เรียนรู้สู่โลกกว้าง"

มอบหมวกนิรภัยให้แก่เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน๊อคกันทุกคน

พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมสวยงาม ถูกสุขลัษณะ ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ. 2566

พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก

รับมอบหมวกกันน๊อคจากอำเภอแม่จัน ตามโครงการ 'ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน๊อคกันทุกคน"

พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมปลูกต้นไม้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตรราชกัญญา

พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านปลอดโรคปลอดขยะ "กิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมรณรงค์ตามโครงการป้องกันและรณรงค์ ไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรม "Big Cleaning Day" ตามมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอแม่จัน

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านแหลว และหมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2566

กิจกรรมตามแผนดำเนินงานอาสาสมัครืท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี พ.ศ.2565

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ

กิจกรรมรณรงค์

โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมสวยงาม ถูกสุขลักษณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตัดกิ่งไม้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ม.6

ตัดกิ่งไม้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนในเขตถนนบ้านจอมจันทร์-บ้านดงสุวรรณ

โครงการป้องกันและดูและสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของกลุ่ม อ.ส.ม. บ้านดงสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่แจ้งชำรุด หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ

แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลสันทราย “ทำพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตรวจสอบประปาหมู่ 6 และหมู่ 9 ตำบลสันทราย

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566

สนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภค

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

นำน้ำอุปโภคบริโภคแจกจ่ายประชาชน

โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว "สตรีไทยร่วมใจป้องกันมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก"

ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านดอยต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย

โครงการส่งเสริมและสนับสนับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฯ

การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

มอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดา

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา/จิตอาสาภัยพิบัติสร้างแนวกันไฟและดับไฟป่า

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ/ฉีดล้างถนน

กิจกรรมจิตอาสาสร้างแนวกันไฟบริเวณดอยจระเข้และเขตรอยต่อเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่า

โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมของเด็กๆ เนื่องในวันมาฆบูชา

งานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ พื้นที่ตำบลแม่ไร่

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลสันทราย ประจำปี 2566

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลสันทราย ประจำปี พ.ศ.2566 "สันทรายเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17"

ปฏิบัติการเหตุเพลิงไหม้

ปฏิบัติการเหตุเพลิงไหม้

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 8

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลสันทราย “ทำไม้กวาดแข็งจากทางมะพร้าว”

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันทราย

ปรับปรุงทัศนวิสัย บริเวณทางโค้ง ตัดหญ้า ทาสียางรถยนต์ ติดธงแดง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและนันทนาการ ตามหลักคริสตศาสนาเพื่อความปรองดอง สมานฉันท์

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

ประชุมหารือการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

กิจกรรมคุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของ ศพด.อบต.สันทราย

ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัย

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 อบต.สันทราย จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันทราย เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการศึกษาและแผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2565

โครงการป้องกันและรณรงค์ไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านดอยต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกันทำความสะอาด ( Big cleaning Day)

กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โครงการปลูกสำนึก รำลึกคุณธรรม นำกตัญญู รู้จริยธรรม (กิจกรรมวันแม่) ประจำปี 2565

ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัย

ต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่

วันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แก้ไขปัญหาดินและก้อนหินไหลลงพื้นถนน

ร่วมกิจกรรมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สำรวจโครงการน้ำขนาดเล็ก

มอบเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักฯ

ลงพื้นที่ปฎิบัติงานเพื่อป้องกันน้ำท่วม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสันทราย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ

ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงนกกระทา

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านนาล้อม

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพฟันและการป้องกันฟันผุด้านทันตกรรม เด็กเล็กยิ้มใสห่างไกลฟันผุ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทย

ลงพื้นที่สำรวจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อยของประชาชน

แจ้งเหตุมียางมะตอยละลายบนพื้นถนน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565

ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เกิดการทรุดตัว บริเวณซอย 4 และซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้านนาล้อม

งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 9

ตรวจสอบโรงฟอกหนัง

สำรวจโครงการหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยและงานฝาย หมู่ที่ 5

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

ให้ความช่วยเหตุความเสียหายที่เกิดจากลมพายุ

แจกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2565

ปรับปรุงทัศนวิสัยบริเวรทางโค้ง ตัดหญ้า ทาสียางรถยนต์ เพื่อเพิ่มจุดสังเกตุเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่

สำรวจโครงการแก้ไขวางท่อเปลี่ยนเป็นรางยู หมู่ที่ 9 บ้านนาล้อม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านปลอดโรคปลอดขยะ

โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

ปรับปรุงลำเหมือง หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ

พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคโควิด 19

ตัดกิ่งไม้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนในเขตพื้นที่

ประชุมเพื่อการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

สำรวจโครงการเทลานหน้า หอประชุม หมู่ที่ 5

ออกสำรวจพื้นที่ศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปลอดโรคปลอดขยะ

ดำเนินการตัดกิ่งไม้

สำรวจลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการหน่วยงานระดับตำบล

ออกตรวจสอบเหตุน้ำท่วมที่นาและบ้านเรือนประชาชน ในเขตพื้นที่บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลสันทราย

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเกษตรกรตำบลสันทราย (การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการจัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

สำรวจลำน้ำจัน เพื่อทำการขุดลอก

ลงพื้นที่สำรวจงานสะพานและงานรางระบายน้ำ

กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนมกราคม 2565

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียจากโรงฟอกหนัง

ดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วย และบ้านผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 7

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายครั้งแรก

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลขึ้นปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการทางการมองเห็น

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านปลอดโรคปลอดขยะ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

โครงการจ้างงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน (ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น) ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาศักบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง บ้านดงสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย

ดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัยเมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2564 บ้านจอมจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย

ดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัยเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2564 บ้านแหลว หมู่ที่ 6 และบ้านนาล้อม หมู่ที่ 9

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2564

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลสงกรานต์) ปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness)

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน (ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น) ประจำปี พ.ศ.2564

กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลสันทราย “ผลิตภัณฑ์ถักสานจากเส้นพลาสติก”

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 6

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลขึ้นปีใหม่)

โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร




องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:saraban_06570713@dla.go.th

Last Update @ 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น