ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 90251 ครั้ง
วันนี้: 171 ครั้ง
เมื่อวาน: 373 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 3,120 ครั้ง
ต่อเดือน: 14,247 ครั้ง
ปีนี้: 75,833 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 10 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 541251 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.(แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ 6

โพสเมื่อ 24/06/2022 เวลา 14:25:56 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(แบบไม่มีไหล่ทาง)ม.2 ซอย9

โพสเมื่อ 24/06/2022 เวลา 14:23:44 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(แบบไม่มีไหล่ทาง) ม.5 ซอย 11

โพสเมื่อ 24/06/2022 เวลา 14:20:08 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(แบบไม่มีไหล่ทาง)ม.2 ซอย4

โพสเมื่อ 24/06/2022 เวลา 14:19:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.อบต .สันทราย ตั้งแต่ พ.ค.-มิ.ย.65

โพสเมื่อ 20/06/2022 เวลา 13:56:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) รร.บ้านแหลว ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.65

โพสเมื่อ 20/06/2022 เวลา 13:55:30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 08/06/2022 เวลา 10:18:56 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 31/05/2022 เวลา 14:45:04 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 6482 เชียงรายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 27/05/2022 เวลา 10:57:14 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี จุดดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านแหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 18/05/2022 เวลา 15:06:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ป้องกันไหล่ทางทรุดตัว จุดดำเนินการ บริเวณซอย 6 หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ ตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 18/05/2022 เวลา 15:03:30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร จุดดำเนินการทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 18/05/2022 เวลา 15:00:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัววยู(พร้อมฝาปิด) บริเวณ ซ.2 ม.7 บ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 18/05/2022 เวลา 14:57:58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 18/05/2022 เวลา 14:55:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจร คสล.(ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม จุดดำเนินการ บริเวณ ซอย 2 หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 12/05/2022 เวลา 10:02:53 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยและวางท่อ จุดดำเนินการ บริเวณซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 12/05/2022 เวลา 09:59:53 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน พ.ค.65โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 02/05/2022 เวลา 09:34:02 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

โพสเมื่อ 27/04/2022 เวลา 15:09:03 น.

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565)

โพสเมื่อ 11/04/2022 เวลา 09:38:38 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงลำเหมืองตื้นเขินบ้านดอยต่อ หมู่ที่ 3

โพสเมื่อ 05/04/2022 เวลา 09:39:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงวางท่อ คสล.ชั้น 3 จำนวน 7 ท่อน หมู่ 9 บ้านนาล้อม

โพสเมื่อ 05/04/2022 เวลา 09:37:23 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.9 บ้านนาล้อม

โพสเมื่อ 05/04/2022 เวลา 09:35:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 05/04/2022 เวลา 09:33:42 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 18/03/2022 เวลา 10:24:55 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ตั้งแต่ เมษายน - 12 พฤษภาคม 2565

โพสเมื่อ 08/03/2022 เวลา 08:37:21 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านแหลว ตั้งแต่ เมษายน - 12 พฤษภาคม 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 08/03/2022 เวลา 08:35:51 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน มีนาคม 2565

โพสเมื่อ 23/02/2022 เวลา 14:37:03 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) รร.บ้านแหลว ประจำเดือน มีนาคม 2565

โพสเมื่อ 23/02/2022 เวลา 14:34:45 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 23/02/2022 เวลา 14:32:51 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 14/02/2022 เวลา 15:12:24 น.


รายการข่าวทั้งหมด 329 รายการ : 11 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai053653267@gmail.com

Last Update @ 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์