ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 20728 ครั้ง
วันนี้: 460 ครั้ง
เมื่อวาน: 492 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 3,150 ครั้ง
ต่อเดือน: 10,134 ครั้ง
ปีนี้: 10,134 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 18 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 477999 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) รร.บ้านแหลว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

โพสเมื่อ 25/01/2022 เวลา 09:13:56 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 25/01/2022 เวลา 09:11:32 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน ก.พ.65โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 25/01/2022 เวลา 09:09:47 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 14/01/2022 เวลา 13:33:39 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 10/01/2022 เวลา 14:40:58 น.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)

โพสเมื่อ 07/01/2022 เวลา 08:19:56 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลว ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 27/12/2021 เวลา 11:16:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน มกราคม 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 27/12/2021 เวลา 11:13:56 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 27/12/2021 เวลา 11:09:58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 27/12/2021 เวลา 11:07:29 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟ LEDโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 25/11/2021 เวลา 11:14:54 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โพสเมื่อ 23/11/2021 เวลา 15:13:58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง

โพสเมื่อ 18/11/2021 เวลา 14:54:00 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครางการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 18/11/2021 เวลา 14:53:12 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 25/10/2021 เวลา 11:50:08 น.

ประกาศเรื่อง กำหนดเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายในแต่ละครั้งสำหรับรถส่วนกลาง รถจักรยายนต์ ที่ใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โพสเมื่อ 11/10/2021 เวลา 08:09:55 น.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2564)

โพสเมื่อ 07/10/2021 เวลา 15:51:50 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโดยถมดินพร้อมปรับเกลี่ย ม.8

โพสเมื่อ 22/09/2021 เวลา 15:29:00 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาน คสล.ม.3

โพสเมื่อ 22/09/2021 เวลา 15:25:52 น.

โครงการก่อสร้างลาน คสล.หมู่5

โพสเมื่อ 22/09/2021 เวลา 15:23:43 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 ซอย2

โพสเมื่อ 22/09/2021 เวลา 15:19:49 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.9 ซอน3

โพสเมื่อ 22/09/2021 เวลา 15:17:25 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน แบบไม่มีไหล่ทาง คสล.ม.2

โพสเมื่อ 22/09/2021 เวลา 15:13:40 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ม.5 บ้านดง

โพสเมื่อ 22/09/2021 เวลา 15:10:50 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 42 รายการ

โพสเมื่อ 22/09/2021 เวลา 14:24:34 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 43 รายการ

โพสเมื่อ 22/09/2021 เวลา 14:24:17 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 15/09/2021 เวลา 09:23:17 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงเครื่องเล่นเสริมทักษะศพด.อบต.สันทราย

โพสเมื่อ 15/09/2021 เวลา 09:22:42 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 15/09/2021 เวลา 09:21:25 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน กันยายน 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/08/2021 เวลา 08:58:07 น.


รายการข่าวทั้งหมด 298 รายการ : 10 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai053653267@gmail.com

Last Update @ 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์