ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 30607 ครั้ง
วันนี้: 1654 ครั้ง
เมื่อวาน: 1,969 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 4,230 ครั้ง
ต่อเดือน: 3,772 ครั้ง
ปีนี้: 25,181 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 8 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 624072 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

นำน้ำอุปโภคบริโภคแจกจ่ายประชาชน

โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว "สตรีไทยร่วมใจป้องกันมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก"

ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านดอยต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย

โครงการส่งเสริมและสนับสนับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฯ

การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

มอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา/จิตอาสาภัยพิบัติสร้างแนวกันไฟและดับไฟป่า

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ/ฉีดล้างถนน

กิจกรรมจิตอาสาสร้างแนวกันไฟบริเวณดอยจระเข้และเขตรอยต่อเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่า

โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมของเด็กๆ เนื่องในวันมาฆบูชา

งานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ พื้นที่ตำบลแม่ไร่

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลสันทราย ประจำปี พ.ศ.2566 "สันทรายเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17"

ปฏิบัติการเหตุเพลิงไหม้

ปฏิบัติการเหตุเพลิงไหม้

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 8

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลสันทราย “ทำไม้กวาดแข็งจากทางมะพร้าว”

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันทราย

ปรับปรุงทัศนวิสัย บริเวณทางโค้ง ตัดหญ้า ทาสียางรถยนต์ ติดธงแดง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและนันทนาการ ตามหลักคริสตศาสนาเพื่อความปรองดอง สมานฉันท์

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

ประชุมหารือการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

กิจกรรมคุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของ ศพด.อบต.สันทราย

ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัย

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 อบต.สันทราย จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันทราย เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการศึกษาและแผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2565

โครงการป้องกันและรณรงค์ไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านดอยต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกันทำความสะอาด ( Big cleaning Day)

กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โครงการปลูกสำนึก รำลึกคุณธรรม นำกตัญญู รู้จริยธรรม (กิจกรรมวันแม่) ประจำปี 2565

ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัย

ต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่

วันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แก้ไขปัญหาดินและก้อนหินไหลลงพื้นถนน

ร่วมกิจกรรมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สำรวจโครงการน้ำขนาดเล็ก

มอบเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักฯ

ลงพื้นที่ปฎิบัติงานเพื่อป้องกันน้ำท่วม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสันทราย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ

ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงนกกระทา

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านนาล้อม

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพฟันและการป้องกันฟันผุด้านทันตกรรม เด็กเล็กยิ้มใสห่างไกลฟันผุ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทย

ลงพื้นที่สำรวจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อยของประชาชน

แจ้งเหตุมียางมะตอยละลายบนพื้นถนน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565

ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เกิดการทรุดตัว บริเวณซอย 4 และซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้านนาล้อม

งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 9

ตรวจสอบโรงฟอกหนัง

สำรวจโครงการหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยและงานฝาย หมู่ที่ 5

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

ให้ความช่วยเหตุความเสียหายที่เกิดจากลมพายุ

แจกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2565

ปรับปรุงทัศนวิสัยบริเวรทางโค้ง ตัดหญ้า ทาสียางรถยนต์ เพื่อเพิ่มจุดสังเกตุเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่

สำรวจโครงการแก้ไขวางท่อเปลี่ยนเป็นรางยู หมู่ที่ 9 บ้านนาล้อม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านปลอดโรคปลอดขยะ

โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

ปรับปรุงลำเหมือง หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ

พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคโควิด 19

ตัดกิ่งไม้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนในเขตพื้นที่

ประชุมเพื่อการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

สำรวจโครงการเทลานหน้า หอประชุม หมู่ที่ 5

ออกสำรวจพื้นที่ศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปลอดโรคปลอดขยะ

ดำเนินการตัดกิ่งไม้

สำรวจลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการหน่วยงานระดับตำบล

ออกตรวจสอบเหตุน้ำท่วมที่นาและบ้านเรือนประชาชน ในเขตพื้นที่บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลสันทราย

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเกษตรกรตำบลสันทราย (การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการจัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

สำรวจลำน้ำจัน เพื่อทำการขุดลอก

ลงพื้นที่สำรวจงานสะพานและงานรางระบายน้ำ

กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนมกราคม 2565

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียจากโรงฟอกหนัง

ดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วย และบ้านผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 7

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายครั้งแรก

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลขึ้นปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการทางการมองเห็น

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านปลอดโรคปลอดขยะ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

โครงการจ้างงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน (ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น) ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาศักบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง บ้านดงสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย

ดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัยเมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2564 บ้านจอมจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย

ดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัยเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2564 บ้านแหลว หมู่ที่ 6 และบ้านนาล้อม หมู่ที่ 9

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2564

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลสงกรานต์) ปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness)

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน (ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น) ประจำปี พ.ศ.2564

กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลสันทราย “ผลิตภัณฑ์ถักสานจากเส้นพลาสติก”

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 6

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลขึ้นปีใหม่)

โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร

โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเด็เล็กและการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านปลอดโรคปลอดขยะ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลสันทราย (ผลิตภัณฑ์ถักสานจากเส้นพลาสติก)

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในด้านความปลอดภัยวินัยจราจรและการจัดการภัยพิบัติ "รวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงราย"

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

โครงการ อบต. สันทรายพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ข่าวแจ้งเตือนการระบาดของโรคไหม้และหนอนกระทู้ข่าวโพดลายจุดในข้าว

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านแหลว วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านดง วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ต้นไม้ล้มขวางทาง

การพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไขเ้ลือดออก

กิจกรรม 5 ส. บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน

พนักงานและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละและอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอขงองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2563 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 – 17.30 น. ทำให้เกิดความเสียหาย แก่ที่อยู่อาศัยของประชาชน บ้านดงสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย

การรณรงค์การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการทำความสะอาด บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย และอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การรณรงค์การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการล้างทำความสะอาดตลาด อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

อบต.สันทราย ได้จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สันทราย

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลสันทราย (ปักผ้าลายไร่นาสวนผสม)

โครงการจัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ (แนวกันไฟจิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

กิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเกษตรกรตำบลสันทราย (การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ในช่วงเทศกาลขึ้่นปีใหม่

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลขึ้นปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนันทนาการ ตามหลัก คริสต์ศาสนา เพื่อความปรองดอง และสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 5

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

กิจกรรมจัดเก็บขยะอันตราย

กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน เคลือบฟูลออไรด์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

โครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมส่งเสริมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

กิจกรรมทางศาสนา

กิจกรรมการทำถังขยะอินทรีย์

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจันจว้า

โครงการ อบต.สันทรายพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการจัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ป่าชุมชน

โครงการรณรงค์ป้องกันและประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะและพัฒนาวัดพระธาตุตอมจันทร์

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 4

งานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562

กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้าน

กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คุณหมอ รพ.สต.สันทราย เข้าตรวจสุขภาพ

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลขึ้นปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

กิจกรรมเรียนรุู้นอกห้องเรียนของ ศพด.อบต.สันทราย

ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน ประจำปี พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ "การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน" (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.)

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

บริษัท เอไอเอส ได้จัดกิจกรรมโครงการอุ่นใจอาสา สร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันเพื่อน้อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

กิจกรรมวันเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบบสันทราย

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ของ ศพด. อบต.สันทราย

ครงการรวมพลังประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”)

โครงการอาสาจราจรเพื่อชุมชน

จกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

รางวัลสำหรับการประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปลอดโรค ปลอดขยะ

ครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนตำบลสันทราย (การทำโรตี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน”

ช่วยเหลือประชาชนในพืั้นที่ทีได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย

โครงการเยี่ยมบ้านเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันทราย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการสืบสานงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ “คนสามวัยรักใคร่ปรองดอง ครั้งที่ 4” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ครงการแข่งขันกีฬาเปตองสันทรายคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนในพื้นที่ อบต.สันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กลุ่มสตรีตำบลสันทราย (การทำผลิตภัณฑ์จากใบมะพร้าว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการ อบต.สันทราย พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันทราย

โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าในเขตพื้นที่ อบต.สันทราย

โครงการสร้างจิตสำนึกช่วยกันป้องกันไฟป่า

ครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กลุ่มเกษตรกรตำบลสันทราย (การทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง)

กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สันทราย

ได้จัดโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะสานต่อ

ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดขึ้นในระดับพื้นที่

โครงการส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

“สันทรายเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15”

โครงการสร้างจิตสำนึกช่วยกันป้องกันไฟป่า

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านคุณธรรม จริยธรรม “เพียงพอนำหน้า ชราสุขใจ สูงวัยอย่างแข็งแรง”

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรมของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 3

ครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนันทนาการตามหลักคริสต์ศาสนา เพื่อความปรองดอง และสมานฉันท์ในชุมชน

โครงการรณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ตลอดทั้งปี)

มอบผ้าห่มกันหนาว

งานป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน ประจำปี พ.ศ.2560

แผนการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง

ครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากลูกปัด

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560

โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้การจัดการขยะด้วยวิธีคัดแยกตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริให้แก่บุคลากรของ อปท. ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็ดเท้าและที่สำหรับรองแก้ว”

กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิสาขบูชารำลึก วันสำคัญของโลก ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการฝึกอบรมการซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร ประจำปี 2560

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการ อบต.สันทราย พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าในเขตพื้นที่ อบต.สันทราย

กิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนตำบลสันทราย ประจำปี 2560 "อบต.สันทราย ฟุตบอลแคมป์ ครั้งที่ 2"

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

งานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560

โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมเดือนตุลาคม 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

เรื่องข้าวๆของชาวนา

งานป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน ประจำปี พ.ศ.2559

กิจกรรมประกาศวาระจังหวัดเชียงราย ด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี

บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย ประจำเดือนตุลาคม 2559

กิจกรรมพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี 2559

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 116 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2559

การลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการตักบาตรสัญจร ประจำปี 2559 ณ วัดดอยต่อ ต.สันทราย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้วยโอกาสทางสังคม “อาสาปันน้ำใจ คนสันทรายไม่ทิ้งกัน”

กิจกรรมเดือนกันยายน 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สันทราย

โครงการอบรมการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (อุ้ยสอนหลาน พ่อแม่สอนลูก พี่สอนน้อง)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กิจกรรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง กิจกรรมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สันทราย

ติดป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะเปียกโดยชุมชน

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ตรวจคัดกรองโรคมือ เท้า ปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันทราย

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ซ่อมแซมถนน โดบใช้ยางมะตอย

พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “เพียงพอนำหน้า ชราสุขใจ สูงวัยอย่างแข็งแรง”

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อบต.สันทราย

กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สันทราย

โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มผลผลิตในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาและบุคลากรผู้ดูและระบบประปาหมู่บ้าน ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558

โครงการ Bike For Mom ปั่นปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai.maechan57110@gmail.com

Last Update @ 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น