ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 20665 ครั้ง
วันนี้: 439 ครั้ง
เมื่อวาน: 492 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 3,129 ครั้ง
ต่อเดือน: 10,113 ครั้ง
ปีนี้: 10,113 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 17 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 477978 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565

โพสเมื่อ 18/01/2022 เวลา 14:03:14 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565

โพสเมื่อ 18/01/2022 เวลา 14:02:57 น.

ขอความร่วมมือ ร่วมกันสอดส่องดูแล ป้องกันไฟป่า ปกป้องบ้านเรา เพื่อลมหายใจชาวเชียงรายทุกคน

โพสเมื่อ 11/01/2022 เวลา 10:26:41 น.

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

โพสเมื่อ 04/01/2022 เวลา 13:50:59 น.

ประกาศเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

โพสเมื่อ 08/12/2021 เวลา 10:08:43 น.

แจ้งเตือนภัยโรคไหม้คอรวง

โพสเมื่อ 06/10/2021 เวลา 13:42:10 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564

โพสเมื่อ 28/09/2021 เวลา 14:17:00 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564

โพสเมื่อ 28/09/2021 เวลา 14:16:47 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564

โพสเมื่อ 28/09/2021 เวลา 14:16:35 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564

โพสเมื่อ 28/09/2021 เวลา 14:16:21 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564

โพสเมื่อ 28/09/2021 เวลา 14:16:09 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564

โพสเมื่อ 28/09/2021 เวลา 14:15:57 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564

โพสเมื่อ 28/09/2021 เวลา 14:15:46 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2564

โพสเมื่อ 28/09/2021 เวลา 14:15:35 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2564

โพสเมื่อ 28/09/2021 เวลา 14:15:22 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2564

โพสเมื่อ 28/09/2021 เวลา 14:15:04 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564

โพสเมื่อ 28/09/2021 เวลา 14:14:49 น.

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 68 เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองของประชาขชนและกลุ่มองค์กร

โพสเมื่อ 23/08/2021 เวลา 13:43:54 น.

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 67 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานในพื้นที่หรือสถานที่ก่อสร้างในจังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ 23/08/2021 เวลา 13:43:18 น.

คำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ต้องการกลับภูมิลำเนา

โพสเมื่อ 14/07/2021 เวลา 11:02:59 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564

โพสเมื่อ 13/07/2021 เวลา 15:09:15 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2564

โพสเมื่อ 12/07/2021 เวลา 09:41:03 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2564

โพสเมื่อ 12/07/2021 เวลา 09:40:48 น.

แผ่นพับรู้ทันยาเสพติด

โพสเมื่อ 02/07/2021 เวลา 11:29:29 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564

โพสเมื่อ 21/06/2021 เวลา 11:07:07 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564

โพสเมื่อ 21/06/2021 เวลา 11:06:53 น.

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวปัายโฆษณาบนทางสาธารณะ

โพสเมื่อ 21/06/2021 เวลา 10:50:51 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564

โพสเมื่อ 07/06/2021 เวลา 10:01:48 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564

โพสเมื่อ 04/06/2021 เวลา 14:41:22 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564

โพสเมื่อ 04/06/2021 เวลา 14:41:07 น.


รายการข่าวทั้งหมด 205 รายการ : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai053653267@gmail.com

Last Update @ 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์