ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 45124 ครั้ง
วันนี้: 117 ครั้ง
เมื่อวาน: 107 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 788 ครั้ง
ต่อเดือน: 444 ครั้ง
ปีนี้: 44,563 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 4 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 641762 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน

โพสเมื่อ 04/10/2023 เวลา 10:20:09 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่องกำหนดเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2567

โพสเมื่อ 02/10/2023 เวลา 09:19:30 น.

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โพสเมื่อ 29/09/2023 เวลา 13:57:29 น.

เชิญชวนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โพสเมื่อ 21/07/2023 เวลา 10:27:05 น.

"ไข้เลือดออก" มหันตภัยร้ายจากยุงลาย

โพสเมื่อ 07/07/2023 เวลา 14:50:10 น.

ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้

โพสเมื่อ 30/06/2023 เวลา 12:54:35 น.

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

โพสเมื่อ 30/06/2023 เวลา 11:22:23 น.

แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเจอป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้

โพสเมื่อ 29/06/2023 เวลา 11:26:56 น.

สถานการณ์ไข้เลือดออก อำเภอแม่จัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 22 มิถุนายน 2566

โพสเมื่อ 23/06/2023 เวลา 08:59:27 น.

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โพสเมื่อ 21/06/2023 เวลา 13:09:00 น.

ประกาศองค์การการบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่องนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ปลอดบุหรี่

โพสเมื่อ 16/06/2023 เวลา 14:52:18 น.

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

โพสเมื่อ 15/06/2023 เวลา 14:49:06 น.

คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ

โพสเมื่อ 15/06/2023 เวลา 14:22:06 น.

มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย

โพสเมื่อ 15/06/2023 เวลา 11:18:36 น.

สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565

โพสเมื่อ 15/06/2023 เวลา 10:58:50 น.

รายชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้มีภาวะพึ่งพิง อบต.สันทราย

โพสเมื่อ 08/06/2023 เวลา 09:56:04 น.

ฐานข้อมูลผู้่พิการ ตุลาคม2565

โพสเมื่อ 02/05/2023 เวลา 11:30:42 น.

ฐานข้อมูลเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2566

โพสเมื่อ 02/05/2023 เวลา 11:30:11 น.

ถ้าไม่เผา เราจะทำอย่างไร

โพสเมื่อ 08/03/2023 เวลา 10:14:02 น.

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่องานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่้งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โพสเมื่อ 03/03/2023 เวลา 14:23:10 น.

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศอำเภอแม่จัน วันที่ 3 มีนาคม 2566

โพสเมื่อ 03/03/2023 เวลา 14:00:58 น.

ประกาศ ห้ามการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิด "90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย"

โพสเมื่อ 07/02/2023 เวลา 09:18:22 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

โพสเมื่อ 29/11/2022 เวลา 13:20:45 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โพสเมื่อ 25/11/2022 เวลา 13:40:15 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

โพสเมื่อ 09/11/2022 เวลา 15:29:59 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โพสเมื่อ 03/11/2022 เวลา 10:21:17 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โพสเมื่อ 01/11/2022 เวลา 10:35:16 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

โพสเมื่อ 27/10/2022 เวลา 09:43:35 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(แก้ไขเพิ่มเติม)

โพสเมื่อ 10/10/2022 เวลา 14:32:19 น.

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ 07/10/2022 เวลา 14:52:55 น.


รายการข่าวทั้งหมด 257 รายการ : 9 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai.maechan57110@gmail.com

Last Update @ 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น