ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 20644 ครั้ง
วันนี้: 432 ครั้ง
เมื่อวาน: 492 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 3,122 ครั้ง
ต่อเดือน: 10,106 ครั้ง
ปีนี้: 10,106 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 17 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 477971 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

สำนักปลัดนางสาวพิมพ์สุชา อินต๊ะสิน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางธัญญกช ธรรมตาล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายภรณ์ณภัส อุดด้วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวอำพรรณ วังใน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวรัญชัย มูลเกษ
นิติกรปฏิบััติการ


นายจรัญ ทรายหมอ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายนิทัศน์ อรินต๊ะทราย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางธญพร อุดด้วง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสิทธิพงษ์ พรหมพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอดิศร บัวหลวง
พนักงานขับรถยนต์


นายประชุม ทรายหมอ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวพิมพา ขันสุธรรรม
จ้างเหมาบริการ


นายสถาพร สันทะบุตร
จ้างเหมาบริการ


นายศรัณย์ภัทร ปันทะทา
จ้างเหมาบริการ


นางสาวพัชริกา อินทร์อ่อน
จ้างเหมาบริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai053653267@gmail.com

Last Update @ 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์