ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 20578 ครั้ง
วันนี้: 410 ครั้ง
เมื่อวาน: 492 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 3,100 ครั้ง
ต่อเดือน: 10,084 ครั้ง
ปีนี้: 10,084 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 15 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 477949 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 7

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 7 วันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2564 ณ ชยานา รีสอร์ท ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนในพื้นที่ อบต.สันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

มอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness)

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลขึ้นปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กิจกรรมวันเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบบสันทราย

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 4

บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย ประจำเดือนตุลาคม 2559

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai053653267@gmail.com

Last Update @ 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์