ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 20734 ครั้ง
วันนี้: 462 ครั้ง
เมื่อวาน: 492 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 3,152 ครั้ง
ต่อเดือน: 10,136 ครั้ง
ปีนี้: 10,136 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 18 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 478001 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วย และบ้านผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วย และบ้านผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงรูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรม 5 ส. บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

ได้จัดโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะสานต่อ

กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้าน

ครงการแข่งขันกีฬาเปตองสันทรายคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียจากโรงฟอกหนัง

โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai053653267@gmail.com

Last Update @ 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์